http://joomlarulit.com/

Звернення Оргкомітету Ліги турнірів з реалістичних боїв «ІДУ НА ВИ»

Брати та сестри!
Бійці, шанувальники, соратники! Всі, хто має відношення до Турнірів справжньої  української молоді «ІДУ НА ВИ»!

Тривалий час питання проведення фіналу турніру з реалістичних боїв «ІДУ НА ВИ» левітувало у повітрі.

Нез’ясованість у строках проведення заходу була обумовлена раптовою напругою суспільно-політичного життя країни. Після того, як стало очевидним, що опозиція впевнено та методично переорієнтовує хвилю протесту у площину співів і наметового «табориства» аби гнів мас звести нанівець, ми прийняли рішення провести турнір на початку лютого, у день, який називають Громниця.

Але стався форс-мажор. Громниця відбулася раніше! Втомлений майданним гіпнозом народ зрештою перебрав ініціативу у власні руки і незважаючи на вмовляння від миротворчого контингенту опозиції надав двомісячним протестам обрисів конкретики. З огляду на перебіг подій в практично-прикладному ключі, оргкомітет турніру ухвалив рішення скасувати лютневе проведення фіналу «ІДУ НА ВИ» на невизначені строки.

Ми глибоко переконані, що у ці найбільш відповідальні для України хвилини відданих синів Nації жодні культурні та спортивні заходи не повинні відволікати від місії торування історичного шляху Батьківщини.

Ми бажаємо Вам невичерпної наснаги у творчих самопроявах в контексті вуличних маневрів та плекаємо надію на Родинну зустріч в рамках турніру у вже оновленій, очищеній Україні!

Правда за нами! Слава Nації! Смерть ворогам!

ФІНАЛ 2013 Ліги турнірів з реалістичних боїв «ІДУ НА ВИ» переноситься!

Дата проведення буде визначена після вирішення всіх інших, важливих для Батьківщини, питань.
Місце проведення визначено. Це один з найбільших концерт-холів Києва. Буде оголошений у той же термін.
Ми сподіваємося на розуміння з боку всіх любителів єдиноборств , партнерів , соратників і всіх причетних до проведення наших Турнірів .
Ми сподіваємося на розуміння бійців , які не шкодуючи себе готувалися до цього Фіналу! Ми щиро вдячні Вам і підтверджуємо Вашу участь в майбутньому Турнірі!
Ось імена кращих:
Титульний бій до 65 кг: Заєць Олексій (Київ)–  Саванчук Віталій (Київ)
Рейтинговий бій до 65 кг: Желєв Артем (Київ) – Філімонов Сергій (Київ)

Рейтинговий бій до 65 кг: Білолипецький Олександр (Дніпропетровськ) – Пістон Максим (Кременчук)
Титульний бій до 75 кг: Крупка Кирило (Дніпропетровськ)– Степанов Владислав (Миколаїв)
Титульний бій до 85 кг: Льохін Ігор (Кременчук) – Галущак Мирослав (Львів)
Рейтинговий бій до 85 кг: Назаренко Анатолій (Київ) – Воробйов Роберт (Миколаїв)
Титульний бій до 95 кг: Кримський Богдан (Сімферополь) – Каменщик Віталій (Миколаїв)
Титульний бій 95+ кг: Кириленко Євген (Київ) – Равлюк Антон (Київ)

У файт-карті можливі зміни і доповнення!

БЕЗ БОЮ НЕМАЄ СЛАВИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

 

Обращение Оргкомитета Лиги турниров по реалистичным боям «ИДУ НА ВЫ».

Братья и сестры!
Бойцы, поклонники, соратники! Все, кто имеет отношение к Турнирам настоящей украинской молодежи «ИДУ НА ВЫ»!
Долгое время вопрос проведения финала турнира по реалистичным боям «ИДУ НА ВЫ» витал в воздухе. Неопределенность в сроках проведения мероприятия была обусловлена ??внезапным напряжением общественно-политической жизни страны. После того, как стало очевидным, что оппозиция уверенно и методично переориентирует волну протеста в плоскость пения и палаточного «табориства» чтобы гнев масс свести на нет, мы приняли решение провести турнир в начале февраля, в день, который называют Громница.
Но произошел форс-мажор. Громница случилась раньше! Уставший от площадного гипноза народ наконец взял инициативу в свои руки и несмотря на уговоры миротворческого контингента оппозиции предоставил двухмесячным протестам очертания конкретики . Учитывая ход событий в практически-прикладном ключе , оргкомитет турнира принял решение отменить февральское проведения финала «ИДУ НА ВЫ» на неопределенные сроки .
Мы глубоко убеждены , что в эти самые ответственные для Украины минуты преданных сыновей Nации никакие культурные и спортивные мероприятия не должны отвлекать от миссии проторения исторического пути Родины.
Мы желаем Вам неисчерпаемого вдохновения в творческих самопроявлениях в контексте уличных маневров и лелеем надежду на Семейную встречу в рамках турнира в уже обновленной, очищенной Украине!
Правда за нами! Слава Nации! Смерть врагам!

ФИНАЛ 2013 Лиги турниров по реалистичным боям « ИДУ НА ВЫ » переносится!
Дата проведения будет определена после решения всех других, важных для Родины, вопросов.
Место проведения определено. Это один из крупнейших концерт- холлов Киева. Будет объявлено в тот же срок.
Мы надеемся на понимание со стороны всех любителей единоборств, партнеров, соратников и всех причастных к проведению наших турниров.
Мы надеемся на понимание бойцов, которые не жалея себя готовились к этому Финалу! Мы искренне благодарны Вам и подтверждаем Ваше участие в будущем Турнире!
Вот имена лучших:
Титульный бой до 65 кг: Заяц Алексей (Киев) - Саванчук Виталий (Киев)
Рейтинговый бой до 65 кг: Желев Артем (Киев) - Филимонов Сергей (Киев)
Рейтинговый бой до 65 кг: Белолипецкий Александр (Днепропетровск) - Пистон Максим (Кременчуг)
Титульный бой до 75 кг: Крупко Кирилл (Днепропетровск) - Степанов Владислав (Николаев)
Титульный бой до 85 кг: Льохин Игорь (Кременчуг) - Галущак Мирослав (Львов)
Рейтинговый бой до 85 кг: Назаренко Анатолий (Киев) - Воробьев Роберт (Николаев)
Титульный бой до 95 кг: Крымский Богдан (Симферополь) - Каменщик Виталий (Николаев)
Титульный бой 95 + кг: Кириленко Евгений (Киев) - Равлюк Антон (Киев)
В файт - карте возможны изменения и дополнения !

БЕЗ БОЯ НЕТ СЛАВЫ !
СЛАВА УКРАИНЕ !